Tjenester

Vann og avløp


Våre prosjekter omfavner alt fra små prosjekter for private næringsdrivende, til store VA prosjekter for offentlige oppdragsgivere.

Utomhus og grøntanlegg

Har gjennom mange år opparbeidet oss erfaring innen utforming av alle former for utomhusarbeid og grøntanlegg

Sprenging/boring

Utstyr for boring og sprenging av fjell. 

Masseuttak 

Vi har utstyr til uttak og transport av masser

Grunnarbeid byggegroper og industritomter


Vinterdrift

Vi har utstyr og erfaring for drift av anlegg selv om det er vinter. 

Maskintransport

Magne Sveen AS har trekkvogner og hengere for transport av maskiner og utstyr. 

Heising med mobilkran