Historie 

Shawnee Scout modell 70, montert på en Nuffield DM4. Innkjøpt i 1955 for kr 14 000,-
Shawnee Scout modell 70, montert på en Nuffield DM4. Innkjøpt i 1955 for kr 14 000,-
Priestman Wolf 1963
Priestman Wolf 1963
Stålverket RA 1965. Typisk forskalingsarbeid på denne tiden
Stålverket RA 1965. Typisk forskalingsarbeid på denne tiden

Magne Sveen startet det hele i 1955 med en enkel traktorgraver. I starten var det arbeidsoppdrag innen grøftegraving og tomtegraving. Den første sommeren ble det gravd 40 tomter på øvre Gjøvik, Tongjordet. 

Vinteren 1955/1956 gravde vi hovedvannledning til vannbassenget for Eina vannverk. Årene fortsatte med flere grøfter og sikring av vanntilførsel til innbyggerne på Toten. 

Med verdiene kompetanse, kvalitet og sikkerhet utviklet firmaet seg til å bli en viktig aktør som anleggsentreprenør på Toten. 

Gjennom årenes løp har våre dyktige medarbeidere i Magne Sveen AS vært med på å bygge opp noen av de største og mest kjente prosjekter på Raufoss. 

Raufoss Industripark har alltid vært en viktig kunde for oss. Her gjorde vi vår første jobb i 1965 for Stålverket. 

Vi har jobbet ved Raufoss ammunisjonsfabrikker med jevne mellomrom gjennom mer enn 50 år. 

Magne Sveen AS har vært medlem av MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) siden 1971. Samme år meldte våre ansatte seg inn i Norsk Arbeidsmandsforbund. 

I 1976 startet vi byggingen av nytt verkstedbygg på Prøven industrifelt på Raufoss. Vi hadde fortsatt kontorer på Eina når verkstedbygget stod ferdig i  1977, men i 1978 flyttet vi kontoret vårt til Opplandsbanken på Raufoss. I 1985 blir også kontorene flyttet til Prøven slik at vi fikk all vår virksomhet på samme sted. 

På 80-tallet hadde vi mye arbeid pga av Mjøsaksjonen. Vi var også med på grunnarbeid til nytt sykehus på Gjøvik i 1981. 

1981 Teknisk Fagskole. Vi utførte planeringsarbeid for den nye kunnskapsparken på Kallerud. 28 000m2 med tomter og plasser ble planert i løpet av september mnd. 

1990 På oppdrag for Statens Vegvesen fikk vi jobben med å sprenge ned Nybrua på Gjøvik. Det ble jobbet iherdig med hemmeligholdelse av denne operasjonen fordi vi ønsket å unngå skuelystne. Arbeidet gikk helt etter planen.

1990 Sammen med 3 andre entreprenører på Toten samarbeidet vi med å bygge nytt hovedvannverk for Østre Toten. Det ble lagt ned ca 28 000 meter med ny hovedvannledning, bygget ei bru med spenn på over 30 meter, samt bygget flere nye høydebasseng rundt om i kommunen.

Tidlig på 90-tallet tok søsknene Morten Sveen og Anne Torill Sveen over selskapet. 

1991-1992 Ble det etablert et felles avfallsplass for søppel. Fellesskapet består av Gjøvik, Land og Toten kommunene. Vi vant anbudskonkurransen om å bygge ny infrastruktur fram til tomta. 

1992- Gjøvik Olympiske Hall. Underentreprenør for VS Gruppen. Boring og sprenging. Det ble utsprengt 70 000 pfm3 på 42 dager.  Etter at arbeidene med hallen var ferdig, ble det besluttet at Postverket skulle bygge ny datasentral i fjellet ovenfor Fjellhallen. Vi inngikk på nytt kontrakt med VS gruppen og sprengte ut forskjæringen til bygget som ligger i dagen. 

1992-1993 Ny Rv4 ble besluttet bygget mellom Roa og Stryken. Vi inngikk avtale med Statens Vegvesen om fjellsprengning. Vi utførte også mye masseforflytting på parsellen som var vel 10 km lang. Vi gikk til innkjøp av vår første Brøyt X42 forgraver som ble satt rett inn i arbeidet med lasting av stein på prosjektet. Det ble utført borring og sprenging av ca 200 000 pfm3 samt 45 000 borrmeter presplitt. 

1994-1995 Ble vi enige med Veidekke om å samarbeide om bygging av Rena Leir. Byggingen av Rena Leir ble bestemt pga av at Gardermoen ble ny hovedflyplass. Vi var med på å bygge opp alt av VA anlegg i leiren. Flyttet ca 190 000m3 med masser. Dette var et stort prosjekt for oss. 

1995-1996 Fikk vi i oppdrag å bygge ny hovedvannledning gjennom Raufoss Sentrum. 

1997 Bygget vi veger for FRG på Rena. Det ble bygd ca 28 km veg på 6 mnd. Vi produserte og transporterte 68 000 m3 forsterkningslag. Ble transportert 32 000 tonn med bærelag. Vi sprengte også ut ca 15 000m3 fjell til forsterkning av fundament for vegen. Nesten hele firmaet var involvert i denne jobben. Vi var oppe i en dagsproduksjon på 660 løpemeter ferdig veg.

1997-1999 Var vi med på å bygge ny hovedvannsledning for Ås kommune.